De medisch pedicurepraktijk is, op afspraak, WEL geopend voor medisch noodzakelijke voetzorg! Wat houdt dat in?

* Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder
behandeling risico heeft op ontsteken.
* Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan
ontsteken.
* Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico
is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
* Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes
mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker,
neurologische aandoeningen).
* Een achterliggende aandoening waarbij het risico op
complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal
plaatsvinden.
* Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme
dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal
leiden tot een ontsteking.
* Voetzorg bij personen met Diabetes Mellitus en zorgprofiel
3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde
podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die
situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeer-
bare complicaties.
* Diabetes Mellitus, Reumatische aandoeningen, kanker, hart-
en vaatziekten, neurologische aandoening,
longaandoening, bloedstollingsproblematiek,
wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit. #medischpedicure #voetzorg#lockdown